Navigation

  Další aktivity projektu

  Další aktivity projektu spojené se spoluprací s důležitými aktéry

  Vytvoření funkčního partnerství zástupců zaměstnavatelů s cílem vytvoření efektivního prostředí pro implementaci pracovního programu projektu a vytvoření databáze vhodných pracovních míst pro CS  s ohledem zejména na absorpční kapacitu zaměstnavatel
  • „Regionální partnerství Karlovarského kraje„ a „Pro Karlovarský kraj“ budou sdružovat nejen experty na trh práce v Karlovarském kraji ale i zástupce příspěvkových organizací kraje, NNO, zaměstnavatelů i zástupce vzdělávacích a poradenských institucí.

  Aktivity partnerství se budou soustřeďovat na:
  • poskytování informací o implementaci aktivit projektu
  • na soustřeďování informací o volných pracovních místech pro CS zejména s ohledem na vytváření nových pracovních míst ve struktuře zaměstnavatelů kraje