Navigation

  Šance pro tebe

  registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007661

  Hlavním cílem projektu je aktivizace mladých lidí v MAS Sokolovsko, kteří se ocitli mimo trh práce, vedoucí k jejich opětovnému uplatnění a stabilizaci na trhu práce. Projekt cílí zejména na osoby, které se ocitají mimo evidenci ÚP ČR a nemají proto možnost institucionální podpory. Projekt čerpá ze zkušeností realizátora, kterých nabyl při realizaci projektů Karlovarského kraje Nestúj a pojď (2014-2015) a Nestůj a pojď II. (2016-2017).

  Cílem projektu je tedy aktivizace 180 osob, které získají vyšší než bagatelní podporu.

  Většina z těchto osob získá zároveň pracovní uplatnění na trhu práce, ať už formou zaměstnání nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti.

  VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR OHLEDNĚ VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE POSKYTUJEME OD 16. 3. 2020 NAŠE SLUŽBY VČETNĚ PORADENSTVÍ PŘEDEVŠÍM ON-LINE

  Kontakt

  Staré náměstí 31.32 Sokolov
  Jitka Dytrychová
  mob: 776 001 180
  e-mail: jitadytrych@seznam.cz