Navigation

  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0007689

  Cílem je posílit pracovní integraci osob pečujících o děti ve věku do 15 let.
  Cíle bude dosaženo realizací aktivit projektu. Projekt obsahuje motivační i
  poradenské služby, bilanční i pracovní diagnostiky, které vedou k aktivizaci a motivaci při hledání
  zaměstnání. Dojde k rozšíření nebo ke zvýšení pracovní kvalifikace v rekvalifikačních kurzech. Dále
  budou využity různé nástroje vedoucí k nalezení vhodného zaměstnání a ke zprostředkování
  zaměstnání.

  Pracovní poradenství

  - klienti budou pravidelně zváni do poradenských center, kde jim bude věnována individuální péče zkušených poradců

  Motivační kurzy

  - efektivní komunikace, profesní motivace - prohloubení sebepoznání a posílení sebehodnocení - tvorba strukturovaného CV, Europass, motivační dopis - orientace na trhu práce, jeho fungování - příprava na pohovor s potencionálním zaměstnavatelem - pracovně-právní vztahy

  Rekvalifikačních kurzů

  Rekvalifikace budou pečlivě vybírány „na míru“ klientům. Individuální přístup

  Podporovaná nová pracovní místa

  - 6 měsíců - v rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa s dotací na mzdové náklady

  Osobní kauč

  Koučink umožní účastníkům projektu jejich osobní a profesní rozvoj metodou realizace malých kroků při pojmenování a ujasnění si vlastního cíle, kterého chtějí dosáhnout. Jedná o proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj osoby ve zvolené oblasti.

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Jaké jsou moje možnosti na současném trhu práce? Která práce je pro mne ta nejvhodnější? Kde mám největší šanci uplatnit se? - certifikovaný psycholog - doporučení, co dál - pojmenování schopností, dovedností, předpokladů Akční plán rozvoje

  Přímá podpora

  Klientům projektu je během jejich aktivit v projektu poskytována přímá podpora. Jedná se o úhradu nákladů vzniklých s účastí na aktivitách, jako jsou náklady na cestovné, náklady a péči o dítě do 3 let, náklady na zdravotní prohlídku před nástupem na rekvalifikaci či do zaměstnání, náklady na pracovní oděvy a kompenzační pomůcky v souvislosti s nástupem do rekvalifikace či do zaměstnání.