Navigation

  CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0007689

  Cílem je posílit pracovní integraci osob pečujících o děti ve věku do 15 let.
  Cíle bude dosaženo realizací aktivit projektu. Projekt obsahuje motivační i
  poradenské služby, bilanční i pracovní diagnostiky, které vedou k aktivizaci a motivaci při hledání
  zaměstnání. Dojde k rozšíření nebo ke zvýšení pracovní kvalifikace v rekvalifikačních kurzech. Dále
  budou využity různé nástroje vedoucí k nalezení vhodného zaměstnání a ke zprostředkování
  zaměstnání.