Navigation

  Veřejné zakázky

  ANNA KK vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

  na Vícezdrojovou analýzu struktury mladých lidí a uchazečů o zaměstnání v návaznosti na budoucí Operační program Zaměstnanost. Dovolte mi Vám nabídnout účast na zadávacím řízení. V případě Vašeho zájmu nám prosím Vaši nabídku dle pokynů doručte do 29. 10. 2014 do 10:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci najdete zde:
  výzva v „.doc“
  výzva v „.pdf“
  příloha 1 v „.doc“
  příloha 2 v „.doc“
  příloha 3 v „.doc“
  příloha 4 v „.doc“
  příloha 4 v „.doc“
  příloha 5 v „.doc“
  příloha 5 v „.pdf“

  KRDMK vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

  na Dodávka ITC vybavení. Dovolte mi Vám nabídnout účast na zadávacím řízení. V případě Vašeho zájmu nám prosím Vaši nabídku dle pokynů doručte do 29. 10. 2014 do 12:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentaci najdete zde:
  výzva v „.pdf“
  příloha 1 v „.pdf“
  příloha 2 v „.doc“
  příloha 3 v „.doc“
  příloha 4 v „.doc“
  příloha 4 v „.pdf“
  příloha 5 v „.doc“

  První motivační kurz

  V pondělí 29. 9. 2014 začal první motivační kurz v Sokolově. Mladí lidé zahájili vzdělávání tvorbou strukturovaného životopisu podle evropského standardu Europassu a motivačního dopisu. Dále je čekají témata: trh práce a jeho fungování, profesní motivace a komunikace, sebepoznání a sebehodnocení. Všichni si také vyzkouší projít přijímacím pohovorem a také je čeká setkání s personalistkami.