Navigation

  Veletrh pracovních příležitostí

  16. 2. 2017 proběhne v KC Svoboda v Chebu veletrh pracovních příležitostí.

  Nejlepší životopis

  Další zajímavý odkaz na nejlepší životopis, mrkněte na to – www.nejlepsizivotopis.cz

  Užitečné odkazy

  Máme pro Vás další užitečné odkazy:

  http://jooble.org

  http://cz.jooble.com

  Další zajímavý odkaz

  Máme pro Vás další zajímavý odkaz: www.zivotopisy.cz

  Zajímavý odkaz

  Máme pro Vás zajímavý a zároveň užitečný odkaz týkající se práce – www.easy-prace.cz.

  Závěrečná konference

  Výstupy projektu Nestůj a pojď

  Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce, zkráceně Nestůj a pojď! – cílová skupina mladých lidí do 25 let věku (analogie IP 1.5OPZ). Do projektu vstoupilo 204 mladých lidí, z nichž 111 bylo vedeno v evidenci UoZ, 93 studentů pak bylo zapojeno do pilotáže vzdělávacího programu pro 9. ročníky ZŚ a žáky středních škol. Po 8 měsících realizace projektu vstoupilo aktivně na trh práce – tedy pracuje 59 osob, což je 53% z tohoto čísla jen 15 pracovních míst bylo podpořených dotací, zbytek mladých lidí byl umístěn na trh práce bez dotačních zdrojů! Projekt prošel kontrolou na místě bez zjištění!