Navigation

  Poskytujeme služby on-line

  VZHLEDEM K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR OHLEDNĚ VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE POSKYTUJEME OD 16. 3. 2020 NAŠE SLUŽBY VČETNĚ PORADENSTVÍ PŘEDEVŠÍM ON-LINE

  Poznej Chartu 5!

  Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká?

  Informace poskytované Informačními centry pro mládež mají podporovat samostatnost mladých lidí.

  Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti.

   Informační centra pro mládež podporují aktivní mladé občany!

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej chartu 4!

  Co říká Evropská charta informací pro mládež o respektování potřeb mládeže? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.

  Dle charty musí činnost informačního centra pro mládež přímo vycházet z potřeb mladých lidí.

  Informace poskytované centrem musí vycházet z témat, která jsou pro mladé lidi důležitá.

  Návštěvník informačního centra pro mládež, musí být respektován a odpověď na jeho dotaz musí být přizpůsobena jeho individuálním potřebám.

  V informačních centrech pro mládež klademe důraz na osobní přístup a kvalitu.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu 3!

  Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?

  V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.

  Informační služby pro mládež jsou zdarma.

  Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu 2!

  Druhým principem Evropské charty Informací pro mládež je DOSTUPNOST informací a informačních služeb.

  Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi.

  Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná a viditelná.

  Poskytované Informace jsou mladým lidem srozumitelné.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu!

  Nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ byla přijata 27. dubna 2018 dvacátým devátým Generálním shromážděním ERYICA. Co nám přináší? Každý týden se budeme věnovat jednomu z principů charty.

  Prvním z principů práce s informacemi pro mládež je:

  Informace je důležité ověřovat z několika důvěryhodných zdrojů:

  Informace nesmí být ovliňovány žádným ideologickým, politickým nebo komerčním vlivem.

  Informace nesmí být závislé na penězích.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Dnes je Světový den pro rozvoj informací! Víte, že poskytování informací mladým lidem má svá pravidla?

  Česká republika je jednou ze zemí, která se zavázala dodržovat principy Evropské charty informací pro mládež. Víte co to znamená? 

  Žijeme v době, kdy informace mnohonásobně přerostly poptávku. Je těžké se v nich vyznat a třídit je. Profesionálové z řad pracovníků Informačních center pro mládež jsou vyškoleni tak, aby pomohli mladým lidem vyhledávat a ověřovat informace v rámci principů Charty*.

  K dodržování principů Charty se svým podpisem již zavázalo více než 70 organizací z téměř 40 zemí evropského kontinentu. Za Českou republiku zásady Charty dodržuje Síť informačních center pro mládež (ICM), která se tímto zavázala k dodržování 9 principů charty.

  Jaké principy to jsou? Nezávislost, dostupnost, inkluze, respektování potřeb, podpora, participace, etika, proaktivita a profesionalita jsou ode dneška hvězdami on-line kampaně, kterou za koordinuje Národní informační centrum pro mládež. Ode dneška do konce listopadu se budeme na našem webu a  sociální sítích věnovat principům Charty.

  Ukažte svému okolí, že i pro vás jsou ověřené informace důležité a sdílejte kampaň! Informace o Chartě a kampani je možné ode dneška najít na www.nicm.cz, FB NICM a Instagramu NICM. Rovněž na www.icmcheb.cz a našem FB ICM Cheb.

  *Evropská charta informací pro mládež prošla za svou existenci několika úpravami. Do přijetí nové charty (27. dubna 2018) existovaly dva dokumenty – Evropská charta informací pro mládež a Principy online informací. Současná Charta shrnuje a zjednodušuje principy informačních poradenských služeb pro mládež, bez ohledu na to, zda jsou informace poskytovány online nebo off-line.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Veletrhy pracovních příležitostí 2018_Cheb již 7.11.2018

  Vážení zaměstnavatelé,

  Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje si vás dovoluje pozvat na:

  VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

  Nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance? Chcete nabídnout práci ve vaší ­firmě budoucím absolventům škol i dalším zájemcům? Přijďte představit pracovní příležitosti ve vaší společnosti.

  Termíny a místa konání:

  • 07. 11. 2018 v Chebu (KC Svoboda)
  • 15. 11. 2018 v Sokolově (ISŠTE Sokolov – sportovní hala)
  • 22. 11. 2018 v Karlových Varech (Lidový dům ve Staré Roli)

  vždy od 9.00 do 16.00 hodin (příprava výstavního místa již od 7.30 hodin)

  Účast na veletrzích je ZDARMA! Více informací naleznete v příloze e-mailu, ON-LINE PŘIHLÁŠKA ZDE.