Navigation

  Realizátor


  ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)

  Organizace působí v Karlovarském kraji již dvacet let, aktuálně sdružuje 35 organizací. Pro své členy a ostatní neziskové organizace pořádá vzdělávací programy, jejichž smyslem je jejich rozvoj a posilování jejich konkurenceschopnosti. Organizace je zapojená téměř do všech aktivit v projektu, na starost má zejména komunikaci s cílovou skupinou, poradenská centra, poradenské aktivity.
  www.annakk.cz

  Partner

  bfz o. p. s.
  bfz je trvale úspěšná v oblasti vzdělávání. Pozoruhodné výsledky, kterých akademie osahuje, spočívají v jejích schopnostech ve správnou dobu zprostředkovávat zájemcům o vzdělávání kvalitní informace a výcvik.

  Jako partner pracovních úřadů, podniků, ministerstev a jiných organizací je bfz zastoupena svými školícími středisky v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihomoravském, Jihočeském kraji a na území Hlavního města Prahy.
  www.bfz.cz