Navigation

    Výstupy ZZ

    – 100 podpořených osob
    – 40 rekvalifikačních kurzů
    – 15 nově vytvořených pracovních míst
    – 40 pracovních a 20 bilančních diagnostik