Navigation

     

    Začni znovu, registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002535

    Cílem projektu je posílit pracovní integraci osob evidovaných na ÚP ČR ve věku 50 let a více. Tato cílová skupina je značně rozmanitá, má určitá specifika a řeší obdobné problémy, proč se nedaří uplatnit na trhu práce. Mezi nejčastější problémy patří nedostatečný stupěň vzdělání, chybějící jazyková vybavenost nebo počítačová a finanční gramotnost, chybějící zkušenosti s novými technologiemi, častější zdravotní problémy a mnoho dalších. Cíle bude dosaženo realizací akivit projektu.