Navigation

  esf-eu-kk-nap

   

  Karlovarský kraj realizuje, spolu se svými partnery – Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech, Asociací nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje a Krajskou radou dětí a mládeže Karlovarska, projekt s názvem Nestůj a pojď II.

  Projekt si klade za cíl podpořit mladé lidi do 30 let věku na trhu práce stejně jako podpořit je v návratu do vzdělávání.

  Projekt pomocí cílených a provázaných aktivit řeší vysokou míru nezaměstnanosti mládeže v

  Karlovarském kraji. Ten spolu s Ústeckým krajem patří dlouhodobě mezi kraje, které nejvíce bojují s

  nezaměstnaností týkající se bohužel i mladých lidí. Projekt si klade za cíl stabilizovat mladé lidi na trhu práce nebo je vrátit do vzdělávacího systému a nabídnout jim takové vzdělání, které jim návrat na trh práce umožní. Projekt se přitom zaměřuje na početně významnou skupinu osob, které nejsou zaměstnány ani zapojeny ve vzdělávacím systému a zároveň nejsou registrovány na ÚP ČR. Pokud byly dříve na ÚP evidovány, tak byly z evidence vyřazeny pro nespolupráci.

  Karlovarský region přitom vykazuje nadprůměrný podíl takto vyřazených uchazečů o zaměstnání. Projekt tedy zároveň řeší i nedostačující formu institucionální podpory těchto lidí, kteří

  zůstávají mimo evidenci oficiálního systému.

  Cílová skupina projektu i z důvodů výše uvedených patří mezi osoby sociálně vyloučené nebo

  sociálním vyloučením ohrožené. Mladí lidé ve věku 15-29 let mají po ukončení formálního vzdělávání

  často vysoká očekávání od svého vstupu na trh práce. Pokud se jim nepodaří v krátké době získat

  pracovní uplatnění, rychle ztrácí motivaci k opakovanému hledání práce. Často také proto, že se

  potýkají s odmítáním zaměstnavatelů pro nedostatek zkušeností. Postupně rezignují, nehledají

  aktivně zaměstnání, nestudují, ani nejsou v žádné přípravě na povolání. Pokud dříve získali pracovní

  kompetence a dovednosti, rychle je ztrácí a dochází k marnění potenciálu této cílové skupiny. Vzniklá

  situace ohrožuje jak samotné mladé lidi, kteří jsou v budoucnu více ohroženi nezaměstnaností, mají

  nižší výdělky a menší chuť založit rodinu, tak i celou společnost, která ztrácí kapitál, chudne a tato

  chudoba se přenáší z generace na generaci. Projekt řeší tedy dva hlavní problémy – návrat CS na trh

  práce a její stabilizaci a zároveň prevenci neúspěchu při nástupu na trh práce u nových generací.