Navigation

  O projektu

  Projekt Zítra v práci

  Cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti ohrožených osob na trhu práce (uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání se znevýhodněními typu zdravotního postižení, péče o dítě do 15 let nebo osobu blízkou, věk 50+) vedených zejména v evidenci Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Karlových Varech.
  Projekt je zaměřen na všechny okresy kraje – Karlovy Vary, Sokolov, Cheb.
  Délka trvání projektu je 11 měsíců, projekt je realizován od 1.12.2014 do 31.10.2015.
  Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky.

  Projekt nabízí:

  Motivační kurzy

  - efektivní komunikace, profesní motivace
  - prohloubení sebepoznání a posílení sebehodnocení
  - tvorba strukturovaného CV, Europass, motivační dopis
  - orientace na trhu práce, jeho fungování
  - příprava na pohovor s potencionálním zaměstnavatelem
  - pracovně-právní vztahy

  Pracovní poradenství

  - klienti budou pravidelně zváni do poradenských center, kde jim bude věnována individuální péče zkušených poradkyň

  Pracovní a bilanční diagnostika

  Jaké jsou moje možnosti na současném trhu práce?
  Která práce je pro mne ta nejvhodnější?
  Kde mám největší šanci uplatnit se?
  - certifikovaný psycholog
  - doporučení, co dál
  - pojmenování schopností, dovedností, předpokladů
  Akční plán rozvoje

  Individuální koučink

  V případě potřeby (dle výsledků BDG, PDG a poradenství) bude klientům/kám zprostředkován osobní koučink s proškoleným koučem. Ten pomůže klientovi/klientce v dalším směřování nejen v profesním, ale i v osobním životě.

  Možnost rekvalifikačních kurzů

  Rekvalifikace budou pečlivě vybírány „na míru“ klientům/klientkám. Individuální přístup.

  Podporovaná nová pracovní místa

  - 6 měsíců
  - v rámci projektu budou vytvořena nová pracovní místa s dotací na mzdové náklady

  Výstupy

  - analýza cílové skupiny se znevýhodněními na trhu práce v Karlovarském kraji, která bude základem pro správné nastavení cílené pomoci právě této cílové skupině
  - komplexní návrh inovativních metod práce s cílovou skupinou formou souboru možných řešení včetně nejlepších výsledků ze zahraničí jako základna pro využití finančních prostředků v budoucím programovacím období 2014+ v Karlovarském kraji