Navigation

  Výstupy

  Výstupy projektu Nestůj a pojď

  Rady a tipy – rady a tipy spojené s trhem práce

  Příběhy – příběhy osob v projektu

  Analýza – vícezdrojová analýza zaměstnanosti mladých lidí do 30 let v Karlovarském kraji s důrazem na kariérové poradenství a seberozvoj

  – Metodika – metodika pro pedagogy