Navigation

  O nás

  Kdo jsme, co děláme a proč

  Realizátor projektu:
  Karlovarský kraj
  Karlovarský kraj jako vyšší územněsprávní celek začal v ČR vykonávat svoji činnost od 1. 1. 2001. Je spravován v rozsahu stanoveném zákonem Zastupitelstvem KK, které má 45 členů, dále Radou KK, hejtmanem a krajským úřadem.
  www.kr-karlovarsky.cz

  Partneři projektu:
  Úřad práce České republiky
  Úřad práce České republiky je do projektu zapojen jako partner zejména prostřednictvím Krajské pobočky v Karlových Varech a kontaktních pracovišť v Karlovarském kraji. Podílí se na získání cílové skupiny projektu a dalších aktivitách.
  http://portal.mpsv.cz/upcr

  ANNA KK, z. s. (Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje)
  Organizace působí v Karlovarském kraji již dvacet let, aktuálně sdružuje 35 organizací. Pro své členy a ostatní neziskové organizace pořádá vzdělávací programy, jejichž smyslem je jejich rozvoj a posilování jejich konkurenceschopnosti. Organizace je zapojená téměř do všech aktivit v projektu, na starost má zejména komunikaci s cílovou skupinou, poradenská centra, poradenské aktivity.
  www.annakk.cz

  Síť mateřských center o.s.
  Od svého vzniku v roce 2001 posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým cca 300 členům podporu a metodické vedení a vyvíjí i další aktivity. Síť MC je zapojená téměř do všech aktivit v projektu, na starost má zejména analýzu cílových skupin, vytvoření metodiky, rekvalifikační kurzy a vytváření nových pracovních míst.
  www.materska-centra.cz