V listopadu 2016 Úřad práce v Karlových Varech doporučil Lukášovi náš projekt ,,Nestůj a pojď 2“ a on šel na informativní schůzku, kde podepsal smlouvu o vstupu. Motivační kurz úspěšně absolvoval 5.12 v Sokolově a v polovině února letošního roku si udělal rekvalifikaci na traktor. A i když získal dotované pracovní místo jako vychovatel v družině ve Waldorfské škole ,,Wlaštovka“ v Karlových Varech, kde se mu rekvalifikace na traktor příliš nehodí, tak si tím aspoň rozšířil pole působnosti a obohatil svůj životopis.