Systematický projekt podpory mladých lidí na trhu práce, zkráceně Nestůj a pojď! – cílová skupina mladých lidí do 25 let věku (analogie IP 1.5OPZ). Do projektu vstoupilo 204 mladých lidí, z nichž 111 bylo vedeno v evidenci UoZ, 93 studentů pak bylo zapojeno do pilotáže vzdělávacího programu pro 9. ročníky ZŚ a žáky středních škol. Po 8 měsících realizace projektu vstoupilo aktivně na trh práce – tedy pracuje 59 osob, což je 53% z tohoto čísla jen 15 pracovních míst bylo podpořených dotací, zbytek mladých lidí byl umístěn na trh práce bez dotačních zdrojů! Projekt prošel kontrolou na místě bez zjištění!