Projekty Nestůj a pojď zaměřený na osoby do 25 let, absolventy SŠ a VŠ, Společně na trh práce, zaměřený na nezaměstnané ve věku nad 50 let jsme již představili. Do rodiny projektů zaměstnanosti v prosinci přibyl další, tentokrát s názvem Zítra v práci. Jeho klienty jsou lidé s hendikepem, osoby pečující o osobu blízkou, či o dítě do 15 let.

První dva projekty se mohou pochlubit konkrétními výsledky. „Po 5 měsících realizace našlo 40 klientů projektu Nestůj a pojď řádné zaměstnání, mají tedy řádnou pracovní smlouvu. 13 z těchto pracovních míst jsou nově zřízená pracovní místa. V tomto trendu rozhodně chceme pokračovat“ říká gestor projektů M. Čermák.

V rámci všech tří projektů jsou klientům nabízeny rekvalifikační kurzy. Ke dnešnímu dni bylo rekvalifikováno nebo je v procesu rekvalifikace 47 klientů, dalších 9 je v přípravě. Rekvalifikační kurz a získání udržitelného pracovního místa je pro vybranou skupinu klientů, není tedy povinný“ říká Miloslav Čermák, náměstek hejtmana.

Také v nejmladším projektu byla již zahájena jednání s Úřadem práce o zahájení 2 rekvalifikací pro 20 klientů projektu, z nichž většina je vázána na budoucí pracovní místo. Rozjednána je také tvorba prvního nového pracovního místa.

Péče o klienty je zajišťována ve třech poradenských centrech. „Snažili jsme se přiblížit klientům co možná nejvíce, proto jsme zvolili variantu 3 center: v Chebu, v Sokolově a v Karlových Varech. Stejně tak další služby projektu poskytujeme klientům tak, aby pro ně byly snadno dostupné“ popisuje M. Čermák, náměstek hejtmana.
Všichni klienti prošli Motivačními kurzy v rozsahu 40 hodin, zaměřenými na několik témat v oblasti práce, získávání práce, sebezdokonalování apod. Klienti, kteří úspěšně absolvovali tento kurz, dostali Osvědčení, mohou nadále docházet do poradenského centra, kde s nimi pracuje osobní poradce a v případě potřeby i psycholog.

Realizace všech tří projektů dokládá fakt, že se Karlovarský kraj vydal na cestu podpory zaměstnanosti. Vedle aktivit poskytovaných přímo klientům založil Karlovarský kraj také dvě skupiny skupinu odborníků, vzdělavatelů, zaměstnavatelů a politických představitelů Karlovarského kraje, které pracují pod názvem Regionální partnerství Karlovarský kraj a Partnerství Karlovarského kraje. Rozdíl je pouze ve vazbě na cílovou skupinu. Cílem regionálního partnerství je zajištění strategického řízení projektu a zajištění maximálního počtu aktuálních informací o vhodných možnostech pracovního uplatnění cílových skupin na trhu práce. Vytvořené partnerství je koncipováno jako funkční platforma pro vznik navazujícího partnerství typu Pakt Zaměstnanosti Karlovarského kraje. Aktivity partnerství se soustřeďují na poskytování informací o implementaci aktivit projektu, na soustřeďování informací o volných pracovních místech pro cílové skupiny, evaluaci analytických materiálů, které vzniknou v rámci realizovaných projektů. Partnerství se též bude zabývat materiálem „Predikce konkrétních vzdělávacích a poradenských potřeb cílové skupiny mladých lidí do 30 let v návaznosti na investiční prioritu 1.5 budoucího Operačního programu zaměstnanost a bude se zabývat celkovou absorpční kapacitou kraje vzhledem k prioritě 1.5OPZ.

Projekty jsou spolufinancovány ESF prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také ze státního rozpočtu ČR. Bez této finanční podpory by projekty nebylo možné realizovat.