Navigation

  Search Results for: Evropská chatra informací pro mládež

  Poznej Chartu 5!

  Pátým principem Evropské charty informací pro mládež je Podpora? Čeho se tato podpora se týká?

  Informace poskytované Informačními centry pro mládež mají podporovat samostatnost mladých lidí.

  Informační centra pro mládež poskytují mladým lidem informace z oblasti mediální a informační gramotnosti.

   Informační centra pro mládež podporují aktivní mladé občany!

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej chartu 4!

  Co říká Evropská charta informací pro mládež o respektování potřeb mládeže? O tom se dozvíte víc ve čtvrtém principu charty.

  Dle charty musí činnost informačního centra pro mládež přímo vycházet z potřeb mladých lidí.

  Informace poskytované centrem musí vycházet z témat, která jsou pro mladé lidi důležitá.

  Návštěvník informačního centra pro mládež, musí být respektován a odpověď na jeho dotaz musí být přizpůsobena jeho individuálním potřebám.

  V informačních centrech pro mládež klademe důraz na osobní přístup a kvalitu.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu 3!

  Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?

  V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem bez jakékoliv formy diskriminace.

  Informační služby pro mládež jsou zdarma.

  Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu 2!

  Druhým principem Evropské charty Informací pro mládež je DOSTUPNOST informací a informačních služeb.

  Informační centra pro mládež zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi.

  Informační centra a služby pro mládež jsou atraktivní, snadno dostupná a viditelná.

  Poskytované Informace jsou mladým lidem srozumitelné.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány

  Poznej Chartu!

  Nová EVROPSKÁ CHARTA INFORMACÍ PRO MLÁDEŽ byla přijata 27. dubna 2018 dvacátým devátým Generálním shromážděním ERYICA. Co nám přináší? Každý týden se budeme věnovat jednomu z principů charty.

  Prvním z principů práce s informacemi pro mládež je:

  Informace je důležité ověřovat z několika důvěryhodných zdrojů:

  Informace nesmí být ovliňovány žádným ideologickým, politickým nebo komerčním vlivem.

  Informace nesmí být závislé na penězích.

  Zdroj: nicm.cz
  Zpracoval/vložil: Martin Ivány